Ztráty a nálezy

Odbor hospodářsko-správní, budova radnice čp. 1, 2. NP

Orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nálezů je Město Lázně Bohdaneč. Příslušným pracovištěm je Odbor hospodářsko-správní, Masarykovo nám. 1, kde je možno odevzdávat nálezy, které mají určitou hodnotu či význam. Nepřijímají se věci zjevně porušené, zničené či zkažené (jídlo) a věci, jejichž nakládání se řídí zvláštními předpisy (chemikálie, výbušniny, jedy, zbraně, zvířata, autovraky apod.).

Majitelé ztracených věcí se mohou o své věci hlásit v úředních hodinách na Městském úřadu Lázně Bohdaneč. Nalezenou věc si lze vyzvednout pouze osobně po identifikaci a zápisu do seznamu nálezů, kde vlastník stvrdí převzetí věci svým podpisem.

Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána Městu Lázně Bohdaneč před uplynutím lhůty 36 měsíců, je povinen nahradit Městu náklady, které vznikly v souvislosti s opatrováním věci, a nálezci nálezné.

Kontakty:

  • hospodářsko-správní odbor • tel.: +420 466 797 066