Životní prostředí

Odbor správy majetku a rozvoje města, budova čp. 41, 3. NP


Rybářské lístky pro občany ČR a cizince s trvalým pobytem v obcích:

Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Chýšť, Kasalice, Křičeň, Lázně Bohdaneč, Libišany, Malé Výkleky, Neratov, Plch, Podůlšany, Pravy, Rohoznice, Rohovládova Bělá, Rybitví, Staré Ždánice, Vlčí Habřina, Voleč, Živanice

Co k tomu potřebuji:

  • občanský průkaz, cizinci pas
  • starý rybářský lístek či doklad o získané kvalifikaci
  • uhradit správní poplatek (na místě)
  • vyplnit žádost (na místě)

Lhůty pro vyřízení:

  • lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem (§ 71 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád: „Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.“)
  • zpravidla (pokud je pracovník vydávající rybářský lístek na pracovišti) se tato žádost vyřizuje obratem

Formuláře ke stažení:

Kontakty:

  • Ing. Miroslava Bišková, odbor správy majetku a rozvoje města • tel.: +420 466 797 076 • e-mail: biskova@lazne.bohdanec.cz

Kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 zákona č.114/1992 Sb. a vyhláška č.189/2013 Sb.)

Co k tomu potřebuji:

  • vyplnit žádost

Formuláře ke stažení:

Kontakty:

  • Bc. Pavlína Kubů, odbor správy majetku a rozvoje města • tel.: +420 466 797 073 • e-mail: kubu@lazne.bohdanec.cz
  • Ing. Miroslava Bišková, odbor správy majetku a rozvoje města • tel.: +420 466 797 076 • e-mail: biskova@lazne.bohdanec.cz