Zákon č. 106/1999

Povinně zveřejňované informace

 1. Název: Město Lázně Bohdaneč
   
 2. Důvod a způsob založení:
  Město Lázně Bohdaneč je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Lázně Bohdaneč je územním společenstvím občanů, které má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje Město Lázně Bohdaneč samostatně. Posláním Města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy ve správním obvodu, za podmínek stanovených zákony.
 1. Organizační struktura (orgány města):
  Zastupitelstvo města

  Rada města

  Starosta

  Místostarosta

  Městský úřad

  Výbory
  a komise
 1. Kontaktní spojení:
  4.1 Kontaktní poštovní adresa: 
  Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: 
  Masarykovo nám. čp. 1 a čp. 41, 533 41 Lázně Bohdaneč
  4.3 Úřední hodiny: Po, St: 8:00 - 17:00; Út, Čt a Pá: 8:00 - 14:00 
  polední přestávka: 12:00 - 13:00
  4.4 Telefonní čísla: 466 797 061 (ústředna)
  4.5 Číslo faxu: 466 797 079
  4.6 Adresa internetová: www.lazne.bohdanec.cz
  4.7 Adresa e-podatelny: podatelna@lazne.bohdanec.cz
  4.8 Další elektronické adresy: e-mailové adresy na jednotlivé zaměstnance
    
 2. Případné platby lze poukázat:
  Bankovní spojení:
  KB, a.s., regionální pobočka Pardubice 
  Číslo účtu:
  19-22824561/0100
 1. IČ: 00273350
   
 2. DIČ: CZ00273350
   
 3. Dokumenty:
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  8. 2 Rozpočet

 4. Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
  Vyřizují jednotlivé odbory městského úřadu dle své působnosti, případně e-mailem na e-podatelnu či písemně na poštovní adresu úřadu.
 1. Příjem žádostí a dalších podání:
  Písemně na adresu: Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč 
  Elektronicky na e-mail: podatelna@lazne.bohdanec.cz 
  Elektronicky datovou schránkou: wucb4dd
 1. Opravné prostředky:
  Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu  dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Soudní přezkoumání lze podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podle zákona č. 150/2002 Sb.
 1. Formuláře:
  Všechny formuláře, řazené podle životních situací, najdete v sekci Vyřiďte si na úřadu.
 1. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 1. Předpisy: 
  14. 1 Nejdůležitější právní předpisy:
  Zákon o obcích, Správní řád, Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  14. 2 Vydané právní předpisy
 1. Úhrady za poskytování informací:
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  15. 2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši uhrad za poskytnutí informací:
  nejsou
 1. Licenční smlouvy: 
  16.1 Vzory licenčních smluv
  16.2 Výhradní licence 
  nejsou
 1. Výroční zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
 1. Název

Město Lázně Bohdaneč

 1. Důvod a způsob založení

Město Lázně Bohdaneč je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Lázně Bohdaneč je územním společenstvím občanů, které má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje Město Lázně Bohdaneč samostatně. Posláním Města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy ve správním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

 1. Organizační struktura odkazy

Orgány města:

Zastupitelstvo města

Rada města

Starosta

(Místostarosta)

Městský úřad

Výbory a komise

 1. Kontaktní spojení odkaz
 2. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: KB, a.s., regionální pobočka Pardubice

Číslo účtu: 19-22824561/0100

 1. IČ: 00273350
 2. DIČ: CZ00273350
 3. Dokumenty odkaz
 4. Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Vyřizují jednotlivé odbory městského úřadu dle své působnosti, případně e-mailem na e-podatelnu či písemně na poštovní adresu úřadu.

 1. Příjem žádostí a dalších podání:

Písemně na adresu: Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Elektronicky na e-mail: podatelna@lazne.bohdanec.cz

Elektronicky datovou schránkou: wucb4dd

 1. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu  dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Soudní přezkoumání lze podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podle zákona č. 150/2002 Sb.

 1. Formuláře odkaz
 2. Návody pro řešení životních situací odkaz
 3. Nejdůležitější právní předpisy

Zákon o obcích odkaz

Správní řád odkaz

Vydané právní předpisy odkaz

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací odkaz
 2. Licenční smlouvy

Město dosud neuzavřelo žádnou licenční smlouvu.

 1. Výroční zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací odkaz

1.       Název

Město Lázně Bohdaneč

2.       Důvod a způsob založení

Město Lázně Bohdaneč je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Lázně Bohdaneč je územním společenstvím občanů, které má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje Město Lázně Bohdaneč samostatně. Posláním Města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy ve správním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

3.       Organizační struktura odkazy

Orgány města:

Zastupitelstvo města

Rada města

Starosta

(Místostarosta)

Městský úřad

Výbory a komise

4.       Kontaktní spojení odkaz

5.       Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: KB, a.s., regionální pobočka Pardubice

Číslo účtu: 19-22824561/0100

6.       IČ: 00273350

7.       DIČ: CZ00273350

8.       Dokumenty odkaz

9.       Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Vyřizují jednotlivé odbory městského úřadu dle své působnosti, případně e-mailem na e-podatelnu či písemně na poštovní adresu úřadu.

10.    Příjem žádostí a dalších podání:

Písemně na adresu: Masarykovo nám. 1, 533  41 Lázně Bohdaneč

Elektronicky na e-mail: podatelna@lazne.bohdanec.cz

Elektronicky datovou schránkou: wucb4dd

11.    Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu  dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Soudní přezkoumání lze podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podle zákona č. 150/2002 Sb.

12.    Formuláře odkaz

13.    Návody pro řešení životních situací odkaz

14.    Nejdůležitější právní předpisy

Zákon o obcích odkaz

Správní řád odkaz

Vydané právní předpisy odkaz

15.    Sazebník úhrad za poskytování informací odkaz

16.    Licenční smlouvy

Město dosud neuzavřelo žádnou licenční smlouvu.

17.    Výroční zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací odkaz

1.       Název

Město Lázně Bohdaneč

2.       Důvod a způsob založení

Město Lázně Bohdaneč je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Lázně Bohdaneč je územním společenstvím občanů, které má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje Město Lázně Bohdaneč samostatně. Posláním Města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy ve správním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

3.       Organizační struktura odkazy

Orgány města:

Zastupitelstvo města

Rada města

Starosta

(Místostarosta)

Městský úřad

Výbory a komise

4.       Kontaktní spojení odkaz

5.       Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: KB, a.s., regionální pobočka Pardubice

Číslo účtu: 19-22824561/0100

6.       IČ: 00273350

7.       DIČ: CZ00273350

8.       Dokumenty odkaz

9.       Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Vyřizují jednotlivé odbory městského úřadu dle své působnosti, případně e-mailem na e-podatelnu či písemně na poštovní adresu úřadu.

10.    Příjem žádostí a dalších podání:

Písemně na adresu: Masarykovo nám. 1, 533  41 Lázně Bohdaneč

Elektronicky na e-mail: podatelna@lazne.bohdanec.cz

Elektronicky datovou schránkou: wucb4dd

11.    Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu  dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Soudní přezkoumání lze podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podle zákona č. 150/2002 Sb.

12.    Formuláře odkaz

13.    Návody pro řešení životních situací odkaz

14.    Nejdůležitější právní předpisy

Zákon o obcích odkaz

Správní řád odkaz

Vydané právní předpisy odkaz

15.    Sazebník úhrad za poskytování informací odkaz

16.    Licenční smlouvy

Město dosud neuzavřelo žádnou licenční smlouvu.

17.    Výroční zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací odkaz

X
X

1.       Název

Město Lázně Bohdaneč

2.       Důvod a způsob založení

Město Lázně Bohdaneč je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Lázně Bohdaneč je územním společenstvím občanů, které má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje Město Lázně Bohdaneč samostatně. Posláním Města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy ve správním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

3.       Organizační struktura odkazy

Orgány města:

Zastupitelstvo města

Rada města

Starosta

(Místostarosta)

Městský úřad

Výbory a komise

4.       Kontaktní spojení odkaz

5.       Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: KB, a.s., regionální pobočka Pardubice

Číslo účtu: 19-22824561/0100

6.       IČ: 00273350

7.       DIČ: CZ00273350

8.       Dokumenty odkaz

9.       Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Vyřizují jednotlivé odbory městského úřadu dle své působnosti, případně e-mailem na e-podatelnu či písemně na poštovní adresu úřadu.

10.    Příjem žádostí a dalších podání:

Písemně na adresu: Masarykovo nám. 1, 533  41 Lázně Bohdaneč

Elektronicky na e-mail: podatelna@lazne.bohdanec.cz

Elektronicky datovou schránkou: wucb4dd

11.    Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu  dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Soudní přezkoumání lze podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podle zákona č. 150/2002 Sb.

12.    Formuláře odkaz

13.    Návody pro řešení životních situací odkaz

14.    Nejdůležitější právní předpisy

Zákon o obcích odkaz

Správní řád odkaz

Vydané právní předpisy odkaz

15.    Sazebník úhrad za poskytování informací odkaz

16.    Licenční smlouvy

Město dosud neuzavřelo žádnou licenční smlouvu.

Výroční zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací odkaz

1.       Název

Město Lázně Bohdaneč

2.       Důvod a způsob založení

Město Lázně Bohdaneč je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Lázně Bohdaneč je územním společenstvím občanů, které má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje Město Lázně Bohdaneč samostatně. Posláním Města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy ve správním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

3.       Organizační struktura odkazy

Orgány města:

Zastupitelstvo města

Rada města

Starosta

(Místostarosta)

Městský úřad

Výbory a komise

4.       Kontaktní spojení odkaz

5.       Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: KB, a.s., regionální pobočka Pardubice

Číslo účtu: 19-22824561/0100

6.       IČ: 00273350

7.       DIČ: CZ00273350

8.       Dokumenty odkaz

9.       Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Vyřizují jednotlivé odbory městského úřadu dle své působnosti, případně e-mailem na e-podatelnu či písemně na poštovní adresu úřadu.

10.    Příjem žádostí a dalších podání:

Písemně na adresu: Masarykovo nám. 1, 533  41 Lázně Bohdaneč

Elektronicky na e-mail: podatelna@lazne.bohdanec.cz

Elektronicky datovou schránkou: wucb4dd

11.    Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu  dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Soudní přezkoumání lze podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podle zákona č. 150/2002 Sb.

12.    Formuláře odkaz

13.    Návody pro řešení životních situací odkaz

14.    Nejdůležitější právní předpisy

Zákon o obcích odkaz

Správní řád odkaz

Vydané právní předpisy odkaz

15.    Sazebník úhrad za poskytování informací odkaz

16.    Licenční smlouvy

Město dosud neuzavřelo žádnou licenční smlouvu.

17.    Výroční zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací odkaz

1.       Název

Město Lázně Bohdaneč

2.       Důvod a způsob založení

Město Lázně Bohdaneč je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Lázně Bohdaneč je územním společenstvím občanů, které má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje Město Lázně Bohdaneč samostatně. Posláním Města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy ve správním obvodu, za podmínek stanovených zákony.

3.       Organizační struktura odkazy

Orgány města:

Zastupitelstvo města

Rada města

Starosta

(Místostarosta)

Městský úřad

Výbory a komise

4.       Kontaktní spojení odkaz

5.       Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: KB, a.s., regionální pobočka Pardubice

Číslo účtu: 19-22824561/0100

6.       IČ: 00273350

7.       DIČ: CZ00273350

8.       Dokumenty odkaz

9.       Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Vyřizují jednotlivé odbory městského úřadu dle své působnosti, případně e-mailem na e-podatelnu či písemně na poštovní adresu úřadu.

10.    Příjem žádostí a dalších podání:

Písemně na adresu: Masarykovo nám. 1, 533  41 Lázně Bohdaneč

Elektronicky na e-mail: podatelna@lazne.bohdanec.cz

Elektronicky datovou schránkou: wucb4dd

11.    Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu  dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města dle zákona, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Soudní přezkoumání lze podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podle zákona č. 150/2002 Sb.

12.    Formuláře odkaz

13.    Návody pro řešení životních situací odkaz

14.    Nejdůležitější právní předpisy

Zákon o obcích odkaz

Správní řád odkaz

Vydané právní předpisy odkaz

15.    Sazebník úhrad za poskytování informací odkaz

16.    Licenční smlouvy

Město dosud neuzavřelo žádnou licenční smlouvu.

17.    Výroční zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací odkaz