Územní plán

Územní plánování

Územní plán

Úplné znění územního plánu Lázně Bohdaneč po změnách č. I/B a II a dokumentace těchto změn je k nahlédnutí v tištěné podobě na Odboru správy majetku a rozvoje města Městského úřadu Lázně Bohdaneč, v elektronické podobě na webových stránkách Magistrátu města Pardubic pod následujícím odkazem:

Územní plán Lázně Bohdaneč včetně změn

Územní studie

Územní studie je k nahlédnutí v tištěné podobě na Odboru správy majetku a rozvoje města Městského úřadu Lázně Bohdaneč, v elektronické podobě na webových stránkách Magistrátu města Pardubic pod následujícím odkazem:

Územní studie

Zpráva o uplatňování Územního plánu Lázně Bohdaneč