Územní plán

Územní plánování

Územní plán

Úplné znění územního plánu Lázně Bohdaneč po změnách č. I/B a II a dokumentace těchto změn je k nahlédnutí v tištěné podobě na Odboru správy majetku a rozvoje města Městského úřadu Lázně Bohdaneč, v elektronické podobě na webových stránkách Magistrátu města Pardubic pod následujícím odkazem:

Územní plán Lázně Bohdaneč včetně změn

Územní studie

Územní studie je k nahlédnutí v tištěné podobě na Odboru správy majetku a rozvoje města Městského úřadu Lázně Bohdaneč, v elektronické podobě na webových stránkách Magistrátu města Pardubic pod následujícím odkazem:

ÚS IV Územní studie těžby štěrkopísku s následným rekreačním využitím - Lázně Bohdaneč, Čertoříšský

ÚS - I (Z3b + K15) - lokalita Podhaltýřský

ÚS - II (Z8 + P8 + K6 + K12) - lokalita navazující západně na lokalitu Za Sokolovnou

ÚS – III (Z10 + Z49 + K14) - lokalita u hřbitova

ÚS – IX (plocha územní rezervy R6) – Na Průhonech