Tajemník úřadu

Adresa:

Tajemník Městského úřadu Lázně Bohdaneč
Masarykovo nám.1
533 41 Lázně Bohdaneč

Vedoucí odboru

Jan Brožek

Jan Brožek

pověřen výkonem některých činností tajemníka
od 12. 7. 2019

Zaměstnanci