Správa majetku města

Odbor správy majetku a rozvoje města, budova čp. 41, 2. NP


Nájem městského bytu

Co k tomu potřebuji:

  • vyplněnou žádost

Formuláře a dokumenty ke stažení:

Kontakty:


Doprava, zábory prostranství

Co k tomu potřebuji:

  • vyplněnou žádost
  • plnou moc v případě zastupování
  • uhrazení správního poplatku (na podatelně nebo přes účet na základě platebního výměru)

Formuláře ke stažení:

Kontakty:


Nájem hrobového místa

Dokumenty ke stažení:

Kontakty: