Organizace tomboly

Odbor hospodářsko-správní, budova radnice čp. 1, 2. NP

Informace k povolování tomboly platné od 1. 1. 2017:

Od 1. 1. 2017 nabývá účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, kterým  je zrušen zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v němž jsou upraveny podmínky pro povolování tombol a věcných loterií pořádaných na plesech, sportovních akcích, zábavách apod. do 31. 12. 2016.

Novým zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách dochází k radikálnímu zjednodušení celého procesu souvisejícího s provozováním tombol.  Od 1. 1. 2017 nebude provozovatel tomboly s herní jistinou nižší než 100 tisíc korun (počet losů x  cena losu) podléhat Zákonu o hazardních hrách a zároveň i dani z hazardních her. Pouze provozovatel tomboly s herní jistinou 100 a více tisíc korun bude povinen tombolu ohlásit úřadu obce/města, na jejímž území má být tombola provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení (tombola nebude tedy povolována). U této tomboly musí provozovatel zajistit notáře. Zároveň se k tombolám s herní jistinou vyšší než 100 tisíc korun váže daň z hazardních her ve výši 23 %.

Kontakty: