Oblast sociální

Odbor hospodářsko-správní, budova čp. 41, 2. NP

Sociální pracovnice města Lázně Bohdaneč poskytuje bezplatné individuální sociální poradenství jednotlivcům či rodinám, které si neví rady a zažívají obtížné či nepříznivé sociální situace.

Kontakty: 
Mgr. Martina Zabranská, tel.: +420 466 797 075, +420 778 005 225
e-mail: zabranska@lazne.bohdanec.cz 
Městský úřad Lázně Bohdaneč
Masarykovo nám. 41

533 41 Lázně Bohdaneč

Sociální pracovník je přítomen:
Pondělí, středa:           8 - 12               13 - 17 hodin

Úterý, čtvrtek:              8 - 12               13 - 14 hodin

Nabízená pomoc leták

Sociální pracovnice může pomoci občanům:

 • v oblasti péče druhými osobami – např. máte osobu blízkou v LDN a nevíte jak zajistit péči po propuštění, nácvik jak pečovat o druhou osobu, poradenství při úpravě bydlení osoby s omezenou hybností, v oblasti kompenzačních pomůcek a pomoc při zajištění pomůcky, poradenství při výběru a zprostředkování vhodné sociální služby (pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby atp.),
 • při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby,
 • řešit problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení, pomáhá při udržení stávajícího bydlení (vyjednání splátkových kalendářů apod.),
 • poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávky systému (dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
 • s vyplňováním žádostí o různé dávky a při vyřizování osobních dokladů,
 • s komunikací a jednáním na úřadech, doprovodem při jednání na úřadech, pomoc s úředními dopisy apod.,
 • s hledáním či udržením zaměstnání (pomoc s psaním životopisů, motivačních dopisů, vyplňováním formulářů),
 • asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (hospodaření s finančními prostředky aj.),
 • poradenstvím při řešení finančních problémů (sjednávání splátkového kalendáře aj.),
 • poskytnutím kontaktů a zprostředkování jednání s dalšími organizacemi, sociální pracovnice Vám v případě potřeby doporučí službu, se kterou by bylo možné dále spolupracovat.

Co k tomu potřebuji:

Probrat se sociální pracovnicí svoji situaci a aktivně se podílet na hledání východisek. Sociální pracovnici můžete navštívit zcela nezávazně a anonymně. V rámci sociální práce se nevydává žádné rozhodnutí, nejedná se o správní řízení, nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky. Osobní doklady jsou nutné v případě jednání s dalšími institucemi (např. Úřad práce atp.). Nemáte-li občanský průkaz, pomohu Vám jej vyřídit. Doložení dokladů se odvíjí od konkrétní situace klienta, je možné vystupovat v anonymitě.

Kontakty:

 • Mgr. Martina Zabranská, odbor hospodářsko-správní • tel.: +420 466 797 075, +420  778 005 225 • e-mail: zabranska@lazne.bohdanec.cz