Místní poplatky

Odbor hospodářsko-správní, budova radnice čp. 1, mezipatro - podatelna

Poplatek za odpady, ze psů a z pobytu

Co k tomu potřebuji:

  • poplatek za odpady – vyplněný registrační list
  • poplatek ze psů – ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů
  • poplatek z pobytu – ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu + výpočet a splatnost místního poplatku z pobytu

Formuláře ke stažení:

Místní poplatky za odpady v roce 2022

Místní poplatky  ze psů v roce 2022

Splatnost poplatků za odpady a ze psů:
  • poplatky jsou splatné nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku

Informace pro poskytovatele ubytování – místní poplatek z pobytu 2022

 

Sazby poplatků určují obecně závazné vyhlášky Města Lázně Bohdaneč
 
OZV města LB, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4_2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV města Lázně Bohdane č. 4_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 1.1.2022 .pdf
OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídení, využívání, odstraňování komunálních odpadů a nakládní se stavebním odpadem na území města
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Kontakty:

Věra Kohoutková, hospodářsko-správní odbor • tel.: +420 725 586 984, +420 466 797 083 • e-mail: kohoutkova@lazne.bohdanec.cz
Informace o místním poplatku za užívání veřejného prostranství najdete v sekci 
Správa majetku města
.