Místní poplatky

Odbor hospodářsko-správní, budova radnice čp. 1, 2. NP

Poplatek za odpad, ze psa, z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt

Co k tomu potřebuji:

  • poplatek za odpad – vyplněný registrační list
  • poplatek ze psa – ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů
  • poplatek z ubytovací kapacity – vyúčtování poplatku
  • poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – vyúčtování poplatku

Formuláře ke stažení:

Splatnost poplatků za odpad a ze psa:

  • poplatky jsou splatné nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku

Sazby poplatků určuje obecně závazná vyhláška Města Lázně Bohdaneč.

Kontakty:

Informace o místním poplatku za užívání veřejného prostranství najdete v sekci 
Správa majetku města
.