Proč je strategie tvořena na roky 2011 – 2027?

Datum: 07. 3. 2011
Kategorie: Koncepční dokumenty (FAQ)

Rozvojové strategie jsou (na rozdíl od krátkodobějších Programů) dokumenty přesahující svým zaměřením jedno volební období. Zpravidla se zpracovávají a přijímají na 10 - 15 let.

Rozvojové strategie jsou (na rozdíl od krátkodobějších Programů) dokumenty přesahující svým zaměřením jedno volební období. Zpravidla se zpracovávají a přijímají na 10 - 15 let. Hlavním aktérem, iniciátorem a koordinátorem realizace přijaté strategie je město, přesněji jeho volení představitelé: zastupitelé v čele se starostou. Platnost (účinnost) strategie by tedy logicky měla kopírovat volební období. Vzhledem k dlouhodobému charakteru strategie byla zvolena lhůta čtyř (čtyřletých) volebních období. Strategii by tedy v optimálním případě měly prosazovat po šestnáct let čtyři po sobě jdoucí reprezentace města.