Jaký je vztah mezi územním plánem a Strategií?

Datum: 20. 5. 2011
Kategorie: Koncepční dokumenty (FAQ)

Strategie určuje základní směry rozvoje města v klíčových oblastech jeho života. Územní plán vytváří územní předpoklady pro konkrétní činnosti (např.: podnikání, doprava, bydlení, zemědělství atd.)

Strategie určuje základní směry rozvoje města v klíčových oblastech jeho života. Územní plán vytváří územní předpoklady pro konkrétní činnosti (např.: podnikání, doprava, bydlení, zemědělství atd.), a to tak, že jsou tyto činnosti ve vzájemné rovnováze, jsou koordinované a nevyvolávají vzájemné konflikty při využívání území. Dá se tedy říci, že územní plán je nezbytným nástrojem pro dosažení dlouhodobé vize rozvoje města, který umožňuje naplňovat jednotlivé cíle, jak jsou Strategií formulovány, a to s ohledem na požadavek dlouhodobě udržitelného rozvoje sídla. Chcete vědět, co je "udržitelný rozvoj"? Pokud ano, navštivte Wikipedii...

http://cs.wikipedia.org/wiki/Udr%C5%BEiteln%C3%BD_rozvoj