Czech POINT

Odbor hospodářsko-správní, budova radnice čp. 1, 2. NP a Odbor správy majetku a rozvoje města, budova čp. 41, 3. NP

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data, ne občan“.

Czech POINT poskytuje:

 • výpis z Katastru nemovitostí
 • výpis z Obchodního rejstříku
 • výpis z Živnostenského rejstříku
 • výpis z Rejstříku trestů
 • přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • datové schránky
 • czech POINT@office
 • czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

Více informací najdete na: www.czechpoint.cz a www.datoveschranky.info

Co k tomu potřebuji (dle povahy výpisu):

 • občanský průkaz, cizinci pas
 • IČ (identifikační číslo organizace)
 • katastrální území, číslo listu vlastnictví nebo číslo pozemku, na který bude výpis vydán

Kontakty: