Prohlášení přístupnosti

Oficiální webové stránky Města Lázně Bohdaneč www.bohdanec.cz se snaží o vysokou míru přístupnosti pro zrakově postižené spoluobčany. Splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb.

Součástí snahy o vysokou míru přístupnosti je také tzn. responzivita - schopnost stránek přízpůsobit se různým zobrazovacím zařízením - počítač a mobilní a další dotyková zařízení.

Vybrané body:

1. Grafické objekty, které slouží k ovládání stránky, mají definovanou textovou alternativu.

2. Informace, sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, obrázků a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.

3. Klikací mapy jsou vytvořeny tak, že jsou přístupné pro zrakově postižené.

4. Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek.

5. Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení.

6. Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost.

7. Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky.

8. Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, které je správce webových stránek schopen odstranit.

9. Na webové stránce nebliká nic rychleji než jednou za sekundu.

10. Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Prvky, které netvoří nadpisy či seznamy, naopak ve zdrojovém kódu takto vyznačeny nejsou.

11. Všechny netextové prvky nesoucí významové sdělení mají textovou alternativu

12. Každá webová stránka má smysluplný název, vystihující její obsah.

13. Uživatel je předem jasně upozorněn, když odkaz vede na obsah jiného typu, než je webová stránka. Takový odkaz je doplněn sdělením o typu a velikosti cílového souboru.