Nakládání s odpadem

Od 1. 10. 2019 se ve městě zavádí nový systém nakládání s odpadem, který upravuje obecně závazná vyhláška

Zde najdete základní informace o správném třídění odpadu.

Svozový kalendář platný do 31. 12. 2019.

Změna stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

 

Upozornění pro podnikatele:
Dle sdělení svozové firmy SOP a. s. Přelouč dojde od 1. 10. 2019 ke změně svozu komunálního odpadu. Podnikatelům se svozem 1x za 14 dní bude NOVĚ odpad svážen každý SUDÝ PÁTEK.