Nakládání s odpadem

Od 1. 10. 2019 se ve městě Lázně Bohdaneč zavádí nový systém nakládání s odpadem, který upravuje obecně závazná vyhláška

Svozový kalendář na rok 2021

Třídění nápojových plechovek

Zde najdete informace o správném třídění odpadu.

Změna stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

Upozornění pro podnikatele:
Dle sdělení svozové firmy SOP a. s. Přelouč dojde od 1. 10. 2019 ke změně svozu komunálního odpadu. Podnikatelům se svozem 1x za 14 dní bude NOVĚ odpad svážen každý SUDÝ PÁTEK.