Zateplení budov základní školy v Lázních Bohdanči

26. 1. 2012

Město Lázně Bohdaneč je zřizovatelem základní školy, která je provozována ve dvou budovách. Žáci I. stupně navštěvují školu Na Lužci č. p. 660. Do budovy na Masarykově náměstí č. p. 108 docházejí žáci II. stupně.  Jednou z možností zajištění úspory provozních nákladů je snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov. Pro obě dvě školy byl vypracován energetický audit a na jejich základě zpracována dokumentace zateplení objektů. Dne 1. 2. 2010 byla podána žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekty podoblasti 3.2.1. Realizace úspor energie.

Soubory ke stažení