Výsadba zeleně ve městě Lázně Bohdaneč

7. 1. 2021

Výsadba zeleně ve městě Lázně Bohdaneč

Město Lázně Bohdaneč využilo národní výzvy Ministerstva životního prostředí ČR č. 9/2019 věnované výsadbě stromů. Cílem podpory je zlepšení životního prostředí v obcích a městech, které přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojení veřejnosti do sázení stromů vede ke zvýšení zájmů občanů o funkční veřejná prostranství, která se stávají dostupným, bezpečným a atraktivním místem pro běžný život.   

Dne 13. 4. 2020 proběhlo na náměstí Br. Veverkových a v lokalitě Na Kopřivníku jarní sázení stromů. Na náměstí Br. Veverkových byly vysazeny 3 lípy (2 ks Tilia cordata Greenspire a 1 ks Tilia cordata). V lokalitě Na Kopřivníku bylo vysazeno 5 stromů (4 ks Acer rubrum October Glory a 1 ks Prunus serrulata Kanzan).

Dne 14. 11. 2020 proběhla na Masarykově náměstí další výsadba stromů. Vysazeno bylo celkem 22 ks muchovníků (Amelanchier arborea Robin Hill).

Výsadba nových stromů proběhla za účasti místních spolků pod odborným dohledem Ing. Jakuba Kratochvíla. Poděkování tak patří členům Sboru dobrovolných hasičů Lázně Bohdaneč, Junáku Lázně Bohdaneč, Ludvíka Bohdanečského, SK Lázně Bohdaneč a T. J. Sokol Lázně Bohdaneč.

Následnou péči o vysazené stromy zajistí organizace Služby města Lázně Bohdaneč, která poskytuje ve městě komplexní služby spojené s údržbou a obnovou veřejné zeleně.

Podpora z Národního programu životní prostředí na výsadbu 30 ks nových stromů byla vyčíslena na částku více než 170 tis. Kč.