Územní plán Lázně Bohdaneč

14. 3. 2013

Obsahem projektu bylo zpracování nového územního plánu (ÚP) města Lázně Bohdaneč. Předchozí územní plán platil od roku 1993. V průběhu jeho platnosti bylo provedeno 6 změn (v letech 1998, 2002, 2002, 2004, 2005, 2006). Vzhledem k zastaralosti původního dokumentu rozhodlo zastupitelstvo města dne 2. 11. 2005 o pořízení nového územního plánu. 21. 3. 2007 byla na Magistrát města Pardubic podána v souladu se stavebním zákonem žádost o pořízení nového územního plánu. Zastupitelem odpovědným za zpracování územního plánu byl určen místostarosta Ing. Zdeněk Gilar.

Soubory ke stažení