Symboly města

Městský znak

Městský znakMěstského znaku užívali Bohdanečtí odedávna. Romantická pověst praví, že žebřík do znaku obdrželi na paměť své chrabrosti, ježto spolu s Pardubickými byli první na hradbách při dobývání města Milána v roce 1158. Skutečnost je zřejmě prozaičtější. Panství a s ním i Bohdaneč vlastnili kromě jiných též páni z Miletínka, kteří měli ve znaku šachovnici a Zub z Landštejna, příbuzný s rodem pánů z Choustníka, majících ve znaku žebřík. Další ozdoby znaku jsou z doby pozdější, přesné datum neznáme, avšak v privilegiích potvrzených Bohdanči císařem Leopoldem I. v roce 1685 je takto bohatý znak přesně vykreslen. Jednotlivé postavy a předměty pak symbolizují lidské vlastnosti, anděl lásku, orel sílu a koruna moc.

Vlajka města

Vlajka městaVlajka města Lázně Bohdaneč je odvozena od návrhu znaku a vychází ze stejných indicií. List vlajky tvoří dva svislé pruhy, černý a červeno-bíle šindelovaný. V černém pruhu je žebřík se šesti příčkami, odspodu širšími a nahoře užšími. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 
Návrh vlajky vznikal v průběhu jara a léta roku 2015, v  září téhož roku schválilo konečnou podobu vlajky městské zastupitelstvo. V dubnu 2016 bylo podvýborem pro heraldiku a vexilologii doporučeno poslanecké sněmovně udělení symbolů našemu městu. 

Štít města

Štít je z hlediska heraldiky nejdůležitější součástí znaku města, jeho zjednodušená podoba byla vytvořena společně s vlajkou v průběhu roku 2015.


 
 
 
 
 
Certifikát o zaregistrování vlajky a štítu vč. historického privilegia císaře Leopolda I. do Registru komunálních symbolů (REKOS) převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka starosta města Ladislav Štěpánek ve středu 22. 6. 2016.

Užívání městských symbolů upravuje obecně závazná vyhláška.