Stavební úpravy 1.NP v č.p. 41 na Masarykově náměstí

7. 9. 2022


 

Město Lázně Bohdaneč si nechalo zpracovat projektovou dokumentaci pro akci „Stavební úpravy a změna užívání části 1.NP v č.p. 41“. Obsahem dokumentace je provedení dispozičních změn vnitřních prostor, ve kterých do roku 2018 sídlila pobočka České pošty, s.p. a poté byly nevyužívané, za účelem přemístění městské knihovny a informačního centra. Pro knihovnu je vyčleněno 5 místností. Infocentrum bude využívat 2 místnosti. Společné prostory zaujmou zbývající místnosti určené jak veřejnosti, tak odděleně poslouží jako zázemí pro zaměstnance městské knihovny a informačního centra. Současně je v projektové dokumentaci navrženo odvlhčení stěn budovy pokládkou odvětrávané podlahy. Za účelem snížení tepelných ztrát dojde k výměně netěsnících špaletových oken a dveří za nové plastové.   

Na realizaci akce je čerpána dotace z MMR ČR z programu Podpora rozvoje regionů 2022 určeného pro obce s 3 – 10 tis. obyvateli zaměřeného na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov ve výši cca 1,93 mil. Kč. Stavební práce probíhaly v období 12/2021 – 8/2022. Zhotovitelem díla byla ve veřejné zakázce vybrána společnost Stavitelství – Háněl s.r.o. Cena za provedení stavebních úpravy dosáhla částky 4,1 mil. Kč.