Stavební úpravy 1.NP v č.p. 41 na Masarykově náměstí

9. 3. 2022

Město Lázně Bohdaneč si nechalo zpracovat projektovou dokumentaci pro akci „Stavební úpravy a změna užívání části 1.NP v č.p. 41“. Obsahem dokumentace je provedení dispozičních změn vnitřních prostor, ve kterých do roku 2018 sídlila pobočka České pošty, s.p. a nyní jsou nevyužívané, za účelem přemístění městské knihovny a informačního centra. Pro knihovnu je vyčleněno 5 místností. Infocentrum bude využívat 2 místnosti. Společné prostory zaujmou zbývající místnosti určené jak veřejnosti, tak odděleně poslouží jako zázemí pro zaměstnance městské knihovny a informačního centra. Současně je v projektové dokumentaci navrženo odvlhčení stěn budovy pokládkou odvětrávané podlahy. Za účelem snížení tepelných ztrát dojde k výměně netěsnících špaletových oken a dveří za nové plastové.  

Na realizaci akce se podařilo získat podporu prostřednictvím MAS Bohdanečsko, z.s. z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 dle Článku 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Výše podpory pro aktivitu obnovy kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven je 600 tis. Kč. Provedení stavebních úprav proběhne v průběhu 1. pololetí roku 2022. Jako zhotovitel stavebních prací byla ve veřejné zakázce vybrána společnost Stavitelství – Háněl s.r.o.