Současnost

Současnost města Lázně Bohdaneč vychází z jeho bohaté historie. Město leží na rušné křižovatce silnic I. a II. tř. ve směru Pardubice - Chlumec nad Cidlinou a Přelouč- Hradec Králové severozápadně od Pardubic v malebné polabské krajině. V okolí města najdete rozsáhlé plochy smíšených lesů, které jsou doplněny vodními hladinami rybníků, pozůstatku z kdysi rozsáhlé rybničné soustavy z dob panování Pernštejnů.

Lázně Bohdaneč leží nedaleko dálnice D11, která nabízí rychlé spojení s Prahou, ale zároveň negativně ovlivňuje život ve městě silným provozem nákladní tranzitní dopravy.

Velikou výhodou našeho města je výborná dopravní dostupnost nedalekých krajských měst Hradce Králové a Pardubic. K cestě do Pardubic je možné využít častého spojení městské trolejbusové linky č.3, která končí až u vlakového nádraží. Odtud je pak další návaznost na síť MHD Pardubice i autobusových linek v rámci celé ČR. Pardubickou městskou dopravu  je možné využít také k cestě na civilní letiště, jež nabízí převážně charterové lety do vybraných turistických destinací a pravidelnou linku do Moskvy.

V části města Na Lužci leží menší průmyslová zóna, která postupně vznikla v areálu opuštěného armádního prostoru po odchodu sovětské posádky. Hned několik firem tak zajišťuje pracovní příležitost pro řadu občanů města i z blízkého okolí..

Nově zpracovaný územní plán vytváří možnosti pro výstavbu samostatných rodinných domů. Kromě atraktivního umístnění města v blízkosti lesů, rybníků a písníků je je velkým lákadlem pro výstavbu již zmíněná výborná dostupnost Pardubic.

Zároveň jsme také jediným lázeňským městem v Pardubickém kraji, a to díky léčebným lázním, které byly založeny v roce 1897. Po celou dobu svého trvání se lázně specializují na léčení nemocí pohybového ústrojí.

V Lázních Bohdanči najdete:

 • mateřskou školu a základní školu
 • městskou knihovnu
 • městsko-lázeňské informační centrum
 • 2 lékárny
 • služebnu Policie ČR a Městské policie Lázně Bohdaneč
 • zdravotní středisko
 • římskokatalickou farnost
 • pracoviště České pošty
 • pobočku České spořitelny vč. bankomatu
 • krytý plavecký bazén
 • služby řady místních podnikatelů

Demografie

Dle demografické studie z května 2013 žilo na území města Lázní Bohdanče 3 355 obyvatel s hlášeným trvalým bydlištěm. Během sčítání lidu v březnu 2011 bylo ve městě evidováno 1 702 ekonomicky aktivních obyvatel, což představuje 51 % všech obyvatel. Z toho bylo 1 600 osob zaměstnaných a 102 lidí bez práce. Míra nezaměstnanosti činila podprůměrných 6,0 %, což je hluboho pod krajským i celorepublikovým průměrem ČR (9.8 %).

Budoucí vývoj počtu obyvatel ve věku 15 až 25 let, dle výše uvedené studie, v horizontu příštích 15 let výrazně klesne. Je to způsobeno stárnutím dětí narozených po roce 1989. Počty obyvatel ve věku 26 až 40 let budou stagnovat. Na relativně vysoké úrovni je bude držet migrace. Pokud by se do spádové oblasti nikdo nepřistěhoval, počet obyvatel ve věku 26 až 40 by výrazně klesl. U věkové skupiny 41 až 64 let lze očekávat nárůst způsobený stárnutím generace tzv. "Husákových dětí". Počet seniorů až do roku 2021 poroste. Ze stávajících cca 890 osob starších 65 let jich bude v roce 2027 ve spádové oblasti Lázní Bohdanče bydlet cca 1 050. V samotném městě Lázně Bohdaneč bude počet seniorů po celé období do roku 2027 obdobný. Podíl seniorů žijících v Lázních Bohdanči je v porovnání s Pardubickým krajem i celou ČR podprůměrný.

Ve srovnání  s celou ČR i Pardubickým krajem byla zaznamenána ve spádové oblasti Lázní Bohdanče výrazně nadprůměrná úhrnná míra plodnosti (1,78 dítěte na 1 matku v roce 2012, ve srovnání v celé ČR 1,43 v roce 2011). Kapacita všech základních škol ve spádové oblasti  je v současné době obsazena z přibližně jedné poloviny. Kapacita všech škol je 722 a obsazenost ve školním roce 2012/2013 byla 370 žáků. Důvodem neobsazenosti je zčásti malý počet zde bydlících dětí a také  nízká atraktivita zdejších škol. Ve spádové oblasti bydlí přibližně 500 dětí školou povinných.

Demografické předpoklady se týkají samotného města Lázně Bohdaneč a jsou zde zahrnuty i informace ze spádového území (Dolany, Křičeň, Staré Ždánice, Neratov a Živanice).

zdroj: Demografická studie VS - květen 2013