Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč - Ráj

14. 6. 2011

Město Lázně Bohdaneč zahájilo 1. 3. 2010 realizaci stavby „Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč – Ráj“, na kterou získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Projekt řešil revitalizaci a regeneraci zanedbané městské lokality místně nazývané V Ráji, která zahrnovala náměstí Bratranců Veverkových, prostor mezi tímto náměstím a Pernštýnskou ulicí, část ulice Spojovací, Dukelská a J. Žižky. Součástí úprav byla i revitalizace toku Rajská strouha, obnova vysoké zeleně, vytvoření nových travnatých ploch s rozvodem umělých závlah, vybudování stezek pro pěší a pro cyklisty, výstavba nové kolonády (piazzety) a rekonstrukce stávající sítě komunikací a autobusových zastávek s novostavbou místní obslužné komunikace v jihozápadní části lokality.

Soubory ke stažení