Rozšíření separace odpadu

1. 11. 2018

Do roku 2020 je podle požadavků Závazné části Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje třeba na území kraje zvyšovat přípravu k opětovnému použití a recyklaci komunálního odpadu, zejména papíru, plastů, skla a kovů. V rámci plnění cíle této Závazné části pro směsný komunální odpad a zákonné povinnosti vztahující se k roku 2024 (zákaz skládkování) je nutné řešit nakládání a využití směsného komunálního odpadu, který nebude možné skládkovat. Z toho vyplývá obcím úkol posílit sběrnou síť pro třídění odpadu.

Soubory ke stažení