Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého

23. 8. 2021

Socha sv. J. Nepomuckého na Masarykově náměstí

 Pardubický kraj každoročně vyhlašuje program podpory památkové péče cílený na stavební obnovu kulturních památek, restaurování kulturních památek a jejich součástí a zachování a obnovu drobných objektů památkového charakteru. Město Lázně Bohdaneč využilo nabízené podpory a podalo žádost o dotaci na obnovu sochy sv. J. Nepomuckého umístěnou na Masarykově náměstí mezi farou a kostelem. Socha je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek.

 Odborné ošetření kamenného pomníku světce zajistí restaurátor Z. Šmahel, držitel příslušného povolení Ministerstva kultury ČR. Náklady na restaurátorské práce jsou vyčísleny ve výši cca 170 tis. Kč. Výše podpory z rozpočtu Pardubického kraje byla schválena v částce 50 tis. Kč.