Rekonstrukce ulice Dukelská

18. 5. 2020

Zastupitelstvo města přijalo na svém jednání dne 10. června 2019 záměr rekonstrukce ul. Dukelská. Za tímto účelem zpracovala společnost VECTURA Pardubice s. r. o. projektovou dokumentaci rekonstrukce uličního prostoru, která zahrnuje opravu místní komunikace a komunikace pro pěší, úpravu přístupů k rodinným domům a úpravu zeleně. Součástí dokumentace je také oprava veřejného osvětlení.

Soubory ke stažení