Rekonstrukce chodníku a komunikace v ulici Dukelská

13. 8. 2021

Popis a cíl projektu:

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení a s tím spojené zvýšení bezpečnosti pěší dopravy. Chodník bude přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Současně se provede rekonstrukce místní komunikace, úprava přístupu k rodinným domům a úprava zeleně.

 Výsledek:

V zájmovém území se zvýšila bezpečnost provozu motoristické i nemotoristické dopravy. Celková rekonstrukce uličního prostoru ul. Dukelská významně zlepšila celkový vzhled veřejného prostranství navazujícího na revitalizované nám. Bratranců Veverkových.

 Finanční podpora EU:

Část projektu „Rekonstrukce chodníku v ul. Dukelská“ byla podpořena prostřednictvím 6. výzvy MAS Bohdanečsko - IROP - Bezpečnost v obcích.

Soubory ke stažení