Přestupková komise

Komise k projednávání přestupků

Komise je pověřena projednáváním přestupků dle zákona č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, a to přestupků:

  • proti pořádku v územní samosprávě
  • proti veřejnému pořádku
  • proti majetku
  • proti občanskému soužití

Komise jedná a rozhoduje v tříčlenném složení a usnáší se většinou svých hlasů. Komise projednává přestupky, které byly spáchány v jejím správním obvodu, tj. na území Města Lázně Bohdaneč a na území obcí, které uzavřely s Městem Lázně Bohdaneč veřejnoprávní smlouvu pro projednání výše uvedených přestupků.  

Na základě veřejnoprávních smluv, uzavřených s obcemi ve správním obvodu Města Lázně Bohdaneč, komise řeší přestupky za tyto obce - Dolany, Chýšť, Kasalice, Křičeň, Libišany, Plch, Pravy, Rybitví, Staré Ždánice a Živanice.