Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lázně Bohdaneč

19. 7. 2021

Program MV - GŘ HZS ČR poskytuje účelové investiční dotace pro JSDH obcí na pořízení dopravních automobilů. Žádost o dotaci byla za Město Lázně Bohdaneč podána dne 21. 4. 2020. Předmětem žádosti bylo pořízení nového dopravního automobilu za účelem bezpečné přepravy požárního družstva na místo zásahu, pro případnou evakuaci osob ze zasažených území a pro logistické zabezpečení zasahujícího požárního družstva v případě déletrvajícího zásahu. Žádosti bylo vyhověno částkou ve výši 450 tis. Kč.

Současně je pro pořízení nového dopravního automobilu pro místní jednotku SDH schválena pro rok 2021 individuální dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 300 tis. Kč.

Ve veřejné zakázce na dodavatele vozidla podala nejvýhodnější nabídku v souladu se schválenými Technickými podmínkami pro dopravní automobil společnost KOBIT, spol. s r.o., Praha s kupní cenou ve výši 1 598 047 Kč vč. DPH. Vozidlo bude výrobcem dodáno nejpozději do konce tohoto kalendářního roku.