Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lázně Bohdaneč

20. 6. 2022

 

 

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lázně Bohdaneč

 Program MV - GŘ HZS ČR poskytuje účelové investiční dotace pro JSDH obcí na pořízení dopravních automobilů. Žádost o dotaci byla za Město Lázně Bohdaneč podána dne 21. 4. 2020. Předmětem žádosti bylo pořízení nového dopravního automobilu za účelem bezpečné přepravy požárního družstva na místo zásahu, pro případnou evakuaci osob ze zasažených území a pro logistické zabezpečení zasahujícího požárního družstva v případě déletrvajícího zásahu. Žádosti bylo vyhověno částkou ve výši 450 tis. Kč.

Současně byla pro pořízení nového dopravního automobilu pro místní jednotku SDH schválena pro rok 2021 individuální dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 300 tis. Kč.

Ve veřejné zakázce na dodavatele vozidla podala nejvýhodnější nabídku v souladu se schválenými Technickými podmínkami pro dopravní automobil společnost KOBIT, spol. s r.o., Praha s kupní cenou ve výši 1 598 047 Kč vč. DPH. Vozidlo bylo dodáno dne 22. 4. 2022. Při finančním vyrovnání s dodavatelem vozu byla uplatněna smluvní pokuta za pozdní dodání dopravního automobilu.