Oprava západní části hřbitovní zdi se zvoničkou - areál kaple sv. Jiří v Lázních Bohdanči

16.10. 2014

Hřbitovní zeď je součástí areálu kaple sv. Jiří, tzv. starého hřbitova, který je nemovitou kulturní památkou evidovanou v rejstříku Národního památkového ústavu a je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Lázně Bohdaneč. Město Lázně Bohdaneč je na základě platné legislativy provozovatelem veřejného pohřebiště. Dle výkladu Ministerstva pro místní rozvoj, které vykonává funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví, je jednou z povinností provozovatele správa a údržba hřbitova. Vztahy jsou dány již od roku 1957, kdy byla konfesní pohřebiště převedena do správy bývalých národních výborů, dnes obecních úřadů. Z uvedeného vyplývá, že obec, která převedené pohřebiště spravuje, musí majetek řádně udržovat, tedy i opravovat, vč. hřbitovní zdi.

Soubory ke stažení