Obnova osvětlení stromů na Masarykově náměstí

30. 5. 2022

 

Obnova osvětlení stromů na Masarykově náměstí

 Na Masarykově náměstí je opět plně funkční osvětlení tří lip srdčitých rostoucích v samém centru města v prostranství mezi kostelem a farou. Nasvětlené dřeviny zůstaly zachovány z původní zeleně po komplexní rekonstrukci náměstí dokončené v roce 2004. Jednou z nasvětlených lip je Strom republiky vysazený dne 28. 10. 1968. Tato lípa se umístila na stříbrném místě v celostátní anketě Strom roku 2018.

 Původní osvětlení stromů vybudované při rekonstrukci náměstí již bylo na hranici životnosti. Pořízení náhradních částí bylo nemožné. Provoz zastaralé osvětlovací soustavy byl nehospodárný.   

 

 Pro zachování jedinečného kouzla Masarykova náměstí po setmění bylo dekorativní osvětlení vzrostlých lip obnoveno. Každý ze stromů je nasvícen setem tří svítidel s úspornou technologií LED. Nová svítidla je možné nastavit v širokém spektru barevného řešení. Režim rozsvěcení a zhasínání je sjednocen s provozem soustavy veřejného osvětlení pozemních komunikací. Zemní svítidla jsou uzpůsobena pro použití ve vlhkém prostředí. Svým umístěním nebrání v údržbě okolí stromů. Světelné paprsky osvětlují ze země letité kmeny lip a propouští světlo do rozvětvených korun stromů.     

 Instalaci nového osvětlení zajistila společnost ElektroRadce.cz s.r.o. za cenu 90 tis. Kč. Část výdajů byla financována z dotace Pardubického kraje ve výši 62 tis. Kč určené na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu.

 Samotné Masarykovo náměstí v Lázních Bohdanči leží na křižovatce silnic spojujících Pardubice s Chlumcem nad Cidlinou a Hradec Králové s Přeloučí. Parter náměstí tvoří okružní křižovatka bezpečně řešící dopravní situaci. Ke zvýšení obytné hodnoty náměstí a jeho působivosti přispívají fontány a bohatá zeleň, které dotvářejí poklidnou atmosféru lázeňského města. K zachování této atmosféry i po setmění a ve večerních hodinách byl realizován záměr obnovy osvětlení stromů na Masarykově náměstí.