Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč

28. 6. 2018

Odbor správy majetku a rozvoje města Městského úřadu Lázně Bohdaneč zpracoval ve spolupráci se Základní školou Lázně Bohdaneč investiční záměr modernizace odborných učeben místní základní školy na Masarykově náměstí. Úpravy se týkají učebny fyziky a chemie, učebny výpočetní techniky, žákovské dílny a cvičné kuchyňky. Současně byla vypracována i projektová dokumentace přístavby výtahové šachty a sociálního zázemí pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Společně s modernizací odborných učeben je záměr zajistit také funkční vnitřní konektivitu školy a její připojení k internetu. 

Soubory ke stažení