Modernizace informačního systému Městského úřadu Lázně Bohdaneč

26. 1. 2018

Městský úřad Lázně Bohdaneč připravil projekt modernizace informačního systému, jehož předmětem je pořízení nových podpůrných systémů pro oblast elektronické spisové služby, řízení financí, řízení lidských zdrojů a pořízení další komunikační infrastruktury nezbytné pro chod úřadu. 

Soubory ke stažení