Komorní soubor Škroup

Předmět činnosti:

zájmová kulturní a osvětová činnost

Historie:

Spolek pro pěstování české hudby a zpěvu, který byl pojmenován po skladateli Františku Škroupovi, rodáku z nedalekých Osic, byl založen 12. března 1920. V té době se věnoval sborovému zpěvu. Instrumentální soubor ve formě pěveckého salónního orchestru vznikl až o něco později. Kolem roku 1938 byla ukončena činnost sboru, orchestr však pokračoval úspěšně dále, o čemž svědčí četnost vystoupení při různých slavnostech hlavně v prvních letech po druhé světové válce. Po řadě změn v obsazení orchestru těleso svoji činnost v průběhu 60. let z generačních důvodů zcela ukončilo. K obnovení souboru Škroup, a to v komorní podobě, došlo v červnu roku 1974.
Soubor pořádá pravidelné koncerty na bohdanečské radnici, ale i v blízkém okolí (Heřmanův Městec, Jaroměř, Pardubice). Jako celek je členem Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles, členové souboru se pravidelně účastní akcí a seminářů organizovaných Českou hudební společností.

Současné obsazení souboru:

  • Eva Kratošková – flétny
  • Josef Hospodka – housle
  • Marie Dobášová – housle
  • Ladislav Štěpánek – viola
  • Zdeněk Mlejnek – violoncello
  • Alena Tučková – umělecký přednes, zpěv

Srdeně vás zveme v neděli 14. 10. 2018 na koncert komorní hudby.