Klub důchodců Lázně Bohdaneč

Předmět činnosti:

zájmová kulturní a osvětová činnost

Náplň činnosti:

  • přednášky o historii, umění, cestování, knížkách
  • pravidelné besedy s představiteli města, s kronikářem PhDr. Milošem Charbuským, CSc.
  • povídání s městskou policií o bezpečnosti, s místními lékaři o zdraví
  • kontakt s Charitní pečovatelskou službou v Lázních Bohdanči a Domovem pro seniory v Přelouči
  • spolupráce se základní školou
  • společné oslavy kulatin a výročí, Svátku matek, vánoční besídka
  • koncerty, zájezdy na hrady, zámky, do muzeí

Schůzky:

  • každé pondělí od 15 hodin, o letních prázdninách 1 x za 14 dní, v multifunkčním domě v Šípkově ulici čp. 47 (sídlo České pošty)
V současné době má klub kolem 40 členů, jezdí mezi nás také zájemci z okolních obcí. Rádi uvítáme nové členy.
 
Program klubu na každý týden najdete ve vývěsní skříňce na náměstí.