Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Lázně Bohdaneč

Trocha historie:

V roce 1877 svolal purkmistr František Peška občany, aby je vybídl k utvoření hasičského sboru. Jeho výzva měla velký ohlas a tak byl hasičský sbor v Bohdanči založen jako první v pardubickém okrese. Toho roku měl sbor 53 členů. Starostou sboru byl zvolen purkmistr Peška, velitelem Josef Pleskot mladší, zástupcem velitele Václav Čech.
Vybavení k požáru čítalo
: stříkačku, 50 metel k tlučení ohně, 4 trhací háky na krovy, 30 jutových džberů, 2 voznice na vodu, žebříky a lano. Za více než sto let se technika postupně měnila a rozrůstala. O současném vybavení a aktuálním dění v jednotce a sboru se dočtete na našem Facebooku a webu.