Chodníky v Pernštýnské ulici

2. 11. 2011

Pernštýnská ulice je jednou z páteřních komunikací města. Jedná se o průjezdný úsek silnice I/36 procházející Masarykovým náměstím a navazující na Šípkovu ulici. Šípkova ulice prošla v roce 2009 stavebními úpravami financovanými z prostředků SFDI. Masarykovo náměstí bylo v letech 2002 – 2004 rekonstruováno. Též chodník po pravé straně Pernštýnské ulice ve směru jízdy z centra města do Pardubic byl v roce 2010 rekonstruován v rámci revitalizace lokality „V Ráji“. V neuspokojivém stavu zůstal chodník na protilehlé straně. Za účelem opravy alespoň části tohoto úseku podalo Město Lázně Bohdaneč v měsíci únoru 2011 žádost o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2011 pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Soubory ke stažení