Krátké představení

Poklidné město s 3 427 obyvateli leží 8 km severozápadně od Pardubic. Původně nevýznamná osada Bohdaneč zaznamenala rozmach na přelomu 15. a 16. století, kdy majitel pardubického panství Vilém z Pernštejna vybudoval v okolí rozsáhlou síť rybníků. Pernštejnská rybniční soustava, čítající tou dobou na 300 rybníků, byla napájena z řeky Labe uměle vybudovaným Opatovickým kanálem, ve své době největším vodním dílem v Čechách. Přes 32 km dlouhý kanál byl zprovozněn před 500 lety a ke svému účelu slouží dodnes. Tradice rybníkářství v Bohdanči přetrvala, pravidelné podzimní výlovy jsou lákadlem pro milovníky ryb z širokého okolí. Rybníky jsou také hnízdištěm vzácných druhů vodního ptactva. Na území rybníků Bohdanečský a Matka je vyhlášena národní přírodní rezervace a ptačí oblast pro ochranu chřástala kropenatého.

Další rozkvět města nastal na přelomu 19. a 20. století po založení slatinných lázní bohdanečským rodákem Janem Veselým. Lázeňství, zaměřené na léčbu pohybového ústrojí, i okolní příroda předurčily budoucí rekreační charakter města. Rovinatý kraj vybízí návštěvníky k procházkám, cyklistickým výletům po značených trasách či k projížďkám na koni. Malebná zákoutí Opatovického kanálu přímo lákají k rekreační plavbě.

Ve městě je možné obdivovat klasickou i moderní architekturu. Zejména pak jedinečné dílo Josefa Gočára. Lázeňský pavilon Gočár, který v roce 2013 oslavil 100. výročí od svého otevření, našel jako jedna z mála staveb kubistického slohu místo v učebnicích architektury. Další architektonické dominanty, původně renesanční budova radnice a barokní kostel sv. Maří Magdalény, se nacházejí na Masarykově náměstí. Nejen těmito, ale i dalšími významnými místy ve městě provede návštěvníky naučná trasa Gočárův okruh. Atmosféru lázní, místa odpočinku a blahodárného klidu dotváří okolní příroda, lázeňský park, ale i centrum města s fontánami.