Výstavba tělocvičny v areálu ZŠ

20. 1. 2020
Ostatní

Stavební práce probíhají v souladu s časovým harmonogramem postupu prací. Tělocvična bude dokončena na podzim letošního roku. 

Objekt tělocvičny je propojen se stávající školní jídelnou, má ale také samostatný vstup s možností uzavření propojení obou objektů coby samostatných celků. Dispozičně lze objekt tělocvičny rozdělit na dvě části. První část tvoří hlavní sportovní sál, který je řešen jako jednopodlažní stavba s tribunou pro 140 diváků, pod kterou bude zázemí pro trenéry a sklady sportovního nářadí. Druhou částí je dvoupodlažní přístavba, která má v přízemí hlavní vstup, technické zázemí, komunikační koridor, šatny a sociální zázemí. Do druhého podlaží je situován gymnastický sál, klubovna a sklad nářadí. 

Tělocvična bude prioritně sloužit provozu základní a mateřské školy, ale mimo provozní dobu školního zařízení také místním sportovním organizacím a našim občanům.

Polovina ledna 2020 Polovina ledna 2020
Prostory šaten a sociální a zázemí, polovina ledna 2020 Prostory šaten a sociální a zázemí, polovina ledna 2020
Galerie nad velkým sálem, polovina ledna 2020 Galerie nad velkým sálem, polovina ledna 2020
Gymnastický sál a klubovna, polovina ledna 2020 Gymnastický sál a klubovna, polovina ledna 2020
Začátek září 2019 Začátek září 2019
Polovina října 2019 Polovina října 2019
Konec října 2019 Konec října 2019
Zastřešený velký sál, konec října 2019 Zastřešený velký sál, konec října 2019
Vizualizace Vizualizace
Vizualizace Vizualizace
Vizualizace Vizualizace
Vizualizace Vizualizace