Rozšíření separace odpadu

10. 7. 2019
Dotované projekty

Do roku 2020 je podle požadavků Závazné části Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje třeba na území kraje zvyšovat přípravu k opětovnému použití a recyklaci komunálního odpadu, zejména papíru, plastů, skla a kovů. V rámci plnění cíle této Závazné části pro směsný komunální odpad a zákonné povinnosti vztahující se k roku 2024 (zákaz skládkování) je nutné řešit nakládání a využití směsného komunálního odpadu, který nebude možné skládkovat. Z toho vyplývá obcím úkol posílit sběrnou síť pro třídění odpadu.

Rozšíření separace odpadu Rozšíření separace odpadu
Rozšíření separace odpadu Rozšíření separace odpadu
Rozšíření separace odpadu Rozšíření separace odpadu
Rozšíření separace odpadu Rozšíření separace odpadu
Rozšíření separace odpadu Rozšíření separace odpadu