Předsálí bohdanečské radnice

05. 1. 2017
Dotované projekty

Historická budova radnice se nachází v samém centru města a je nejstarší a nejkrásnější stavbou Masarykova náměstí s parterem dotvářejícím poklidnou atmosféru lázeňského města.            

V roce 2013 byla slavnostním uložením vzkazu budoucím generacím do kopule věžičky dokončena oprava krovu a výměna střešní krytiny. V roce 2014 dostala radnice „nový kabát“. Došlo k vyspravení trhlin na obvodovém plášti, fasáda a terakotová ostění byly opatřeny novými barevnými tóny. Pracím předcházely opravy a nátěry okenních rámů. Proběhla renovace exteriérových dveřních křídel. Umělecky restaurovány byly památkově cenné prvky (městský znak se štukovou kartuší, vázy a sochy na atice průčelí).       

Po rozsáhlé rekonstrukci prostor restaurace byl v první polovině roku 2016 obnoven provoz pohostinského zařízení. Vlastní rekonstrukci prostor restaurace předcházel záchranný archeologický průzkum.

Cílem projektu „Zvýšení turistického potenciálu renesanční budovy radnice v Lázních Bohdanči“ bylo představit veřejnosti nálezy z výše uvedeného záchranného průzkumu ve foyer radnice, a v této souvislosti zatraktivnit pro veřejnost přístupné interiéry budovy tak, aby se staly důstojným místem historické expozice.