Galerie

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lázně Bohdaneč

21. 6. 2022

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lázně Bohdaneč

Obnova veřejného osvětlení ve městě Lázně Bohdaneč

29. 3. 2022

Obnova veřejného osvětlení ve městě Lázně Bohdaneč

Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého

29. 3. 2022

Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého

Stavební úpravy 1.NP v č.p. 41 na Masarykově náměstí

29. 3. 2022

Stavební úpravy 1.NP v č.p. 41 na Masarykově náměstí

Rekonstrukce ulice Dukelská

13. 7. 2021

Rekonstrukce ulice Dukelská

ITI_Hradec_Pardubice

Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč

27. 9. 2019

Odbor správy majetku a rozvoje města Městského úřadu Lázně Bohdaneč zpracoval ve spolupráci se Základní školou Lázně Bohdaneč investiční záměr modernizace odborných učeben místní základní školy na Mas...

Oplocení hřiště na plážový volejbal

27. 9. 2019

Hřiště na plážový volejbal je nedílnou součástí víceúčelového hřiště nacházejícího se v lokalitě Na Lužci v Lázních Bohdanči. Víceúčelové hřiště je volně přístupné venkovní sportoviště, kde lze provoz...

Rozšíření separace odpadu

Rozšíření separace odpadu

10. 7. 2019

Do roku 2020 je podle požadavků Závazné části Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje třeba na území kraje zvyšovat přípravu k opětovnému použití a recyklaci komunálního odpadu, zejména papír...

Obnova společných prostor zdravotního střediska

Obnova společných prostor zdravotního střediska

10. 7. 2019

Budova s čp. 718 v místní části Na Lužci slouží občanům jako zdravotní středisko. V budově však nejsou umístěny jen ordinace lékařů. Své kanceláře zde má i Městská police Lázně Bohdaneč a Obvodní oddě...

Foto: František Lokaj, MAS Bohdanečsko, z. s

Vybudování veřejného osvětlení cyklostezky do Živanic

23. 10. 2018

Město Lázně Bohdaneč připravilo investiční záměr vybudování osvětlení cyklostezky spojující naše město a obec Živanice. V současné době je poslední osvětlovací bod u odbočky na Černou u Bohdanče. Vybu...

Předsálí bohdanečské radnice

05. 1. 2017

Historická budova radnice se nachází v samém centru města a je nejstarší a nejkrásnější stavbou Masarykova náměstí s parterem dotvářejícím poklidnou atmosféru lázeňského města.             V roce 2...

Herní prvky v areálu Na Baště

10. 11. 2016

Předmětem projektu byla obnova herních prvků ve sportovním areálu Na Baště. Herní prvky tvořily vždy jednu z nedílných částí zázemí areálu. Dosluhující prvky z devadesátých let minulého století již ne...