Poskytování finančních prostředků z rozpočtu města

Podpora kulturních a sportovních aktivit a poskytování dalších účelově vynaložených prostředků se řídí:

Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města

Co k tomu potřebuji:

  • vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku
  • doložení požadovaných příloh (přílohy jsou nedílnou součátí výše uvedených Pravidel)

Formuláře ke stažení:

Kontakty:

Přehled poskytnutých dotací v letech 2013 - 2019

Přehled poskytnutých grantů v letech 2001 - 2019

Poskytování dotací na činnost z rozpočtu města Lázně Bohdaneč pro rok 2020

Poskytování dotací na nájemné, provoz a údržbu z rozpočtu města Lázně Bohdaneč 2020