Výstavba tělocvičny v areálu ZŠ

Datum: 15. 11. 2019
Kategorie: Ostatní

Stavba nové tělocvičny pokračuje dle harmonogramu.

Stavba nové tělocvičny nám v současné době roste stejně, jako houby v podzimních měsících letošního roku. Stavební práce probíhají v souladu s časovým harmonogramem postupu prací. Začátkem měsíce listopadu byly zhotoveny prefabrikované konstrukce, probíhají práce na střeše a podlahách. Do konce roku bude zhotovena tzv. hrubá stavba. Tělocvična bude dokončena na podzim příštího roku. 

Objekt tělocvičny je propojen se stávající školní jídelnou, má ale také samostatný vstup s možností uzavření propojení obou objektů coby samostatných celků. Dispozičně lze objekt tělocvičny rozdělit na dvě části. První část tvoří hlavní sportovní sál, který je řešen jako jednopodlažní stavba s tribunou pro 140 diváků, pod kterou bude zázemí pro trenéry a sklady sportovního nářadí. Druhou částí je dvoupodlažní přístavba, která má v přízemí hlavní vstup, technické zázemí, komunikační koridor, šatny a sociální zázemí. Do druhého podlaží je situován gymnastický sál, klubovna a sklad nářadí. 

Tělocvična bude prioritně sloužit provozu základní a mateřské školy, ale mimo provozní dobu školního zařízení také místním sportovním organizacím a našim občanům.

Jsem rád, že po letech nepříjemných tahanic kolem výstavby tohoto potřebného zařízení, došlo konečně k jeho realizaci. 

Josef Štěpanovský, místostarosta města

Začátek září 2019 Začátek září 2019
Polovina října 2019 Polovina října 2019
Konec října 2019 Konec října 2019
Zastřešený velký sál, konec října 2019 Zastřešený velký sál, konec října 2019
Vizualizace Vizualizace
Vizualizace Vizualizace
Vizualizace Vizualizace
Vizualizace Vizualizace