Vybírání místních poplatků

Datum: 31. 3. 2020
Kategorie: Ostatní

Prodloužení termínu splatnosti bez sankcí

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Lázně Bohdaneč a dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů je povinnost uhradit tyto poplatky do 30. dubna 2020. Rada města na svém jednání dne 30. 3. 2020 usnesením č. 38.13 rozhodla, že vzhledem k vyhlášení období nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebude správce poplatku sankcionovat nezaplacení místních poplatků ve stanovených termínech. Osvobození od sankcí platí u poplatků uhrazených do 30. 6. 2020.

Informace ohledně poplatků poskytne p. Kohoutková: kohoutkova@lazne.bohdanec.cz,
tel.: 466 797 066