Třídění nápojových plechovek

Datum: 16. 6. 2020
Kategorie: Ostatní

popelnice na plasty - objem 120 l

Třídění nápojových plechovek do popelnic na plasty o objemu 120 l (umístěných u rodinných domů)

Ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. a SOP a.s. bude od 1. 7. 2020 možné vhazovat nápojové plechovky (nikoliv plechovky od konzerv, potravin nebo pokrmů pro zvířata) do popelnic na plasty o objemu 120 l, které mají občané umístěny u rodinných domů.

Vhazování těchto nápojových plechovek není dovoleno do kontejnerů na plast o objemu 1 100 l umístěných na stanovištích sběrných míst ve městě.

Co lze vhazovat do žlutých popelnic o objemu 120 l