!! Synthesia - upozornění na hlukovou zátěž a prach

Datum: 07. 3. 2019
Kategorie: Ostatní

Od 7. 4. 2019 probíhají provozní zkoušky fluidního kotle K13 na teplárně Zelená louka společnosti Synthesia, a. s.

Městský úřad Lázně Bohdaneč a společnost Synthesia, a. s. upozorňují občany, že od 7. 4. 2019 budou na teplárně Zelená louka společnosti Synthesia, a. s. probíhat provozní zkoušky fluidního kotle K13.

Po dobu cca 1 měsíce bude docházet k vyšší hlukové zátěži a v rámci procesů při zkouškách, seřizování parametrů a komplexního vyzkoušení kotle budou na komíně teplárny viditelné emise tuhých prachových látek (prachových částic – sazí). Tomuto stavu nelze nijak zamezit. Po najetí kotle na provozní parametry (cca od 3. 5. 2019) bude připojen na elektroodlučovač, který zajistí minimální emise prachových částic, které již nelze pouhým okem prakticky postřehnout.

Provedení zkoušek je povoleno Krajským úřadem Pardubického kraje.

S případnými dotazy v době trvání provozních zkoušek je možné se 24 h denně obracet na dispečink Synthesia, a. s. – telefonní číslo 466 824 402.