Sociální služby pro seniory v 21. století

Datum: 13. 10. 2018
Kategorie: Ostatní

Pozvánka na konferenci o sociálních službách, která se uskuteční v Domově u fontány v Přelouči 21. 11. 2018

Konference „Sociální služby pro seniory v 21. století v Pardubickém kraji“

Pardubický kraj vás zve na konferenci „Sociální služby pro seniory v 21. století v Pardubickém kraji“.  Konference je určena odborné i široké veřejnosti a její součástí bude představení dobré praxe v terénní a pobytové péči o seniory, informace o možnostech podpory neformálně pečujících atd. Veřejnost bude zároveň moci využít nabídku komentované prohlídky pobytových zařízení.  

Konference budou realizovány v rámci projektu kraje „Služby pro seniory v 21. století Pardubickém kraji“ spolufinancovaného MPSV. Záštitu nad akcí převzal Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči.

Kontaktní osobou pro přihlášení, dotazy či doplňující informace je paní Hana Čvandová z Domova u fontány v Přelouči, tel. 737 316 079, e-mail: hana.cvandova@domovufontany.cz.

Soubory ke stažení