Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah – oprava objízdných tras

Datum: 18. 7. 2022
Kategorie: Ostatní

Práce budou probíhat v termínu od 8. 8. 2022 do 14. 8. 2022 v ulici Spojovací a Za Sokolovnou.
V termínu od 8. 8. 2022 do 12. 8. 2022 budou probíhat práce na odfrézování asfaltové vrstvy komunikace, oprava obrubníků a přídlažby a opravy armatur v komunikaci. Během těchto prací bude umožněn vjezd vozidlům BUS a dopravní obsluhy.
V termínu od 13. 8. 2022 do 14. 8. 2022 budou probíhat práce na pokládce asfaltových směsí, komunikace bude zcela uzavřena, nebude dovolen vjezd do uzavřeného úseku. Z tohoto důvodu žádáme obyvatele ulic Spojovací a V Lískách, aby si svá vozidla včas zaparkovali v přilehlých ulicích.
Občany ul. Dukelská, žádáme, aby v tomto termínu neparkovali svá vozidla na komunikaci, ale u svých nemovitostí.
V průběhu uzavírky nebude možno v daném úseku parkovat.
Kontaktní osoby stavby:
Hlavní stavbyvedoucí: Josef Gärtner, tel. 733 780 161
Místostarosta – Lázně Bohdaneč: Josef Štěpanovský, tel. 607 115 245, email: stepanovsky@lazne.bohdanec.cz
Prosíme respektujte dopravní značení a z něho vyplývající omezení po dobu výstavby.
V souvislosti s výstavbou Vás žádáme o Vaši pozornost při pohybu stavbou.
Omlouváme se Vám za dočasné omezení a vzniklé potíže související s výstavbou.
Děkujeme za pochopení