PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ SVATEBNÍHO OBŘADU

Datum: 17. 4. 2020
Kategorie: Ostatní

PODMÍNKY KONÁNÍ SVATEBNÍHO OBŘADU

PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ SVATEBNÍHO OBŘADU

Matriční úřad města Lázně Bohdaneč bude v souvislosti s uzavíráním svatebních obřadů postupovat  od 20. dubna 2020  následovně:

1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu

 

2. Ověřování totožnosti

 

 3. Hygienická opatření

Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na mimořádné opatření snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.

Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců.

Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.

podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikářka snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.