PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ SVATEBNÍHO OBŘADU

Datum: 17. 4. 2020
Kategorie: Ostatní

PODMÍNKY KONÁNÍ SVATEBNÍHO OBŘADU

PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ SVATEBNÍHO OBŘADU

Matriční úřad města Lázně Bohdaneč bude v souvislosti s uzavíráním svatebních obřadů postupovat  od 20. dubna 2020  následovně:

1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu

Účast na svatbě umožní pouze osobám uvedeným v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, tj. oddávajícímu, matrikáři, snoubencům, svědkům, dále pak maximálně dalším 4 osobám. Do tohoto počtu 4 osob se započítává i tlumočník, účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech.

2. Ověřování totožnosti

Při ověřování totožnosti snoubenců, svědků a případně tlumočníka přistoupí k matrikáři jednotlivě snoubenci, předají mu doklad totožnosti a neprodleně od něj odstoupí do vzdálenosti 2 m. Matrikářka snoubence postupně ztotožní a vrátí jim doklady totožnosti. Poté k matrikářce přistoupí jednotlivě svědci, vždy předají doklad totožnosti, odstoupí na vzdálenost 2 m, na pokyn matrikářky si na několik vteřin odkryjí obličej a po ztotožnění jej opět zakryjí. Stejně bude postupováno v případě účasti tlumočníka.

 3. Hygienická opatření

Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na mimořádné opatření snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.

Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců.

Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.

podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikářka snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.