Provozní doba městského úřadu od 22. 10. 2020

Datum: 22. 10. 2020
Kategorie: Ostatní

aktuálně

Příjem veškerých dokumentů je možný pouze prostřednictvím pracoviště podatelny v budově čp. 1 a to:

pondělí: 9:00 – 11:00   14:00 - 17:00
středa:   9:00 – 11:00   14:00 - 17:00
Upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním. 
 
  PODATELNA: tel. č.  466 797 064, 466 797 061 
  MATRIKA: tel. č. 466 797 065 
  MÍSTNÍ POPLATKY: tel. č. 466 797 066 
  SOCIÁLNÍ PRACOVNICE: mob. č. 778 005 225

Další kontakty jsou uvedené na webových stránkách města.

PRAVIDLA PRO VSTUP A POHYB PO BUDOVĚ ÚŘADU

 
  • KAŽDÝ JE POVINEN PŘI VSTUPU DO BUDOVY NOSIT ROUŠKU
  • DODŽUJTE MEZI SEBOU JEDNOTLIVÉ ODSTUPY 2 M
  • VŽDY POUŽIJTE NA DEZINFEKCI RUKOU STOJAN S DEZINFEKCÍ UMÍSTĚNÝ VLEVO POD SCHODIŠTĚM V BUDOVĚ ÚŘADU
  • PRO JEDNÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI ÚŘADU DODRŽUJTE PÍSEMNÉ POKYNY UMÍSTĚNÉ NA DVEŘÍCH JEDNOTLIVÝCH KANCELÁŘÍ
  • PO VYŘÍZENÍ ÚŘEDNÍ ZÁLEŽITOSTI BEZODKLADNĚ OPUSŤTE BUDOVU ÚŘADU.