Prohlášení k aktuální situaci

Datum: 07. 4. 2020
Kategorie: Ostatní

Aktuální informace od starosty města

Drazí spoluobčané,

všichni jsme teď v nelehké životní situaci, kdy nás trápí virová pandemie, která nás zasáhla řadou omezení a já Vám musím poděkovat, že svojí disciplínou rozhodujícím způsobem přispíváte k tomu, že se doposud daří udržet stav, kdy se zákeřná nemoc korona viru nedotkla nikoho z nás. Musí být, zatím trvalou snahou, každého vytrvat a nejít napřed nebezpečí, které nám stále hrozí. Prosím Vás tedy, vydržte a dodržujte předepsané doporučení a omezení, která se nám mohou být zbytečná, ale opak je pravdou.

V souladu s nařízením města se každé pondělí schází Krizový štáb města, kde projednáváme aktuální situaci a přijímáme opatření k minimalizování rizik nákazy. V současné době je hlavní úsilí směřováno k pravidelné dezinfekci veřejných prostor, dále bude zajištěna možnost prostřednictvím automatu distribuce dezinfekčních prostředků. Snažíme se o maximální informovanost občanů města, proto sledujte webové stránky města a jeho facebook, kde naleznete potřebné informace.

Mezi nejohroženější skupinu patří naši senioři, proto město všem poskytlo roušky s návodem, jak se v současné situaci chovat. Velmi děkuji občanům a také vietnamské komunitě ve městě, že ušili a poskytli pro občany města roušky. Dále město pro seniory, podle jejich požadavků, zajišťuje nákup potravin, či léků.

Městský úřad od středy 15. 4. 2020 otevírá podatelnu v budově č.p. 1 v době od 09:00 do 12:00 hod. k řešení úředních záležitostí, a to po předchozí telefonické domluvě, kdy veškerá telefonní čísla jsou dostupná na webu města, a pokud budete potřebovat poradit, nebo získat informace můžete zavolat i mě (606 660 216), případně místostarostovi (603 538 081), nebo tajemnici (778 005 221).  

Vážení spoluobčané, ještě jednou Vás prosím nepolevujete v opatrnosti a já věřím tomu, že společné vše překonáme a těším se na společná setkání v bezpečné době.

Ing. Vladimír Šebek
starosta města

předseda krizového štábu